แอร์เอเชีย ลดหนักมาก 3 วัน เริ่มบินต้นเพียง 99 บาทต่อเที่ยว

แอร์เอเชีย (Air Asia) ออกโปรโมชันตั๋วลดราคาเอาใจคนที่จะเดินทางภายในประเทศ

โดย Air Asia จะเปิดให้จองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศตั้งแต่วันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2564 เพียง 3 วันเท่านั้น

และสามารถเดินทาง แอร์เอเชีย (Air Asia) ได้ตั้งแต่ 1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2564

จองแล้วสามารถเลื่อนวันเดินทางได้ไม่จำกัดไม่เสียค่าธรรมเนียม จัดการได้เองผ่านเมนูจัดการบุ๊คกิ้ง เฉพาะเที่ยวบินในประเทศ รหัส FD

สำหรับเที่ยวบิน แอร์เอเชีย (Air Asia) ที่จองระหว่าง 1 ม.ค. 2564 – 30 มิ.ย. 2564 และมีกำหนดเดินทางภายใน 16 ธ.ค. 2564

โดยวันเดินทางใหม่ต้องไม่เกิน 16 ธ.ค. 2564 การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินต้องทำไม่ต่ำกว่า 48 ชม.

ก่อนกำหนดการเดิม และอาจมีส่วนต่างราคาค่าโดยสาร กำหนดเดินทางล่าสุดต้องอยู่ในช่วงเวลาที่ระบุ และเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ