เงินอุดหนุนบุตร เดือนสิงหาคม 2565 เข้าแล้ววันนี้ 10 สิงหาคม

เงินอุดหนุนบุตร เดือนสิงหาคม 2565 จำนวน  600 บาท ออกวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเกี่ยวกับเงินอุดหนุนบุตร เดือนสิงหาคม 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เงินอุดหนุนบุตร เดือนสิงหาคม 2565

  • เงินออกวันที่ 10 สิงหาคม 2565 / (600 บาทต่อเดือน)
  • ส่งคำขอเงินอุดหนุนเด็ก จำนวน 2,342,468 ราย
  • เป็นจำนวนเงิน 1,463,749,000 บาท

วิธีเช็คเงินเงินอุดหนุนบุตร เข้าหรือยัง เช็กเงินอุดหนุนบุตร