ช้างมงคล 11 เชือก ทำพิธีถวายอาลัยพ่อหลวง ยังไม่ตายภาพประวัติศาสตร์ที่งดงามด้วยกันซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง มูลนิธิพระคชบาล ร่วมด้วยกัน กลุ่มคชสารคู่แผ่นดิน ซึ่งเป็นผู้เลี้ยงช้างทั่วประเทศได้นำช้าง 11 เชือก เคลื่อนวังช้างอยุธยา แล เพนียด จ.พระนครศรีอยุธยา เดินทางผ่านมาหน้ากระทรวงกลาโหม มาตามถนนหน้าพระลาน พร้อมทั้งหยุดบริเวณหน้าประตูมณีนพรัตน์ หันหน้าไปด้านพระบรมมหาราชวัง ก่อนจะทำพิธีถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี http://news.sanook.com/2098294/ จากนั้นได้เปล่งเสียงร้องชูงวง เจ้าหน้าที่ได้รับมีการตกแต่งช้างที่ ชื่อ พลายวัง อายุ 43